Index Leden Activiteiten Fotoalbum Favoriete sites Dirigent Muziekcommissie Archief Harmonie St.- Cecilia Elen
Archief
© 2017- Piet Gonissen: webmaster
In het jaar 1894 werd door de heer Leo Lyben, organist, onderwijzer  en later gemeentesecretaris de zangvereniging “St.- Cecilia”  opgericht. Het was de ere-voorzitter en medestichter ridder Powis de  Tenbossche die in 1896 een prachtig vaandel schonk aan de  toenmalige zang- en muziekvereniging, ondertussen geleidelijk  omgevormd tot fanfare. Over de samenstelling van hun bestuur kennen we enkel met  zekerheid de functie van ridder Powis de Tenbossche, terwijl de heren Nicolas Driessen als voorzitter en Leo lyben als dirigent fungeerden. Om lid te mogen worden betaalde men een bijdrage van 20 Fr. als  deelname in de kosten voor aankoop van nieuwe instrumenten. Onze voorgangers hielden hun eerste muziekfestival in 1905. In 1933 vinden we in het gemeentearchief voor het eerst de  vermelding “Harmonie”.  De harmonie “St.- Cecilia” behaalde onder leiding van de heer Jean  Driessen in 1934 al een eerste prijs op het internationaal  muziekfestival in Grevenbicht (NL) in de 4-de afdeling.  In 1936 kaapten ze de eerste prijs weg in 3-de afdeling te  Molenbeersel. Maar de bekroning op het werk kwam in 1938 door een eerste prijs en de ereprijs te behalen in 2-de afdeling op het internationale  muziekfestival te Leut o.l.v. de heer Tomassetti. In1939 bracht men  een bezoek aan de wereldtentoonstelling in Luik. Daarna legde de komst van W.O.II alle activiteiten stil.  In november 1946 ging men terug van start met 10 muzikanten en het  zou duren tot 1948 eer de 50-ste verjaardag gevierd kon worden. De heer Jan Driessen, koster en dirigent van de harmonie, wist al  vlug het vroegere peil te bereiken. In 1957 nam de heer Jaak Wijnen het dirigeerstokje ter hand en  behaalde met de harmonie vijf eerste prijzen, waaronder een met  grote onderscheiding op kantonnale en provinciale wedstrijden. De eerste uniformen droeg de harmonie in 1963. Vanaf 1977 werd de heer Albert Sleypen dirigent, maar in 1983 moest hij om gezondheidsredenen stoppen. Het was onder zijn leiding dat  de harmonie in 1980 promoveerde naar 1-ste afdeling. Met de heer Nico Op ´t Eynde behaalden we in 1987 de eerste prijs in  eerste afdeling in Lanaken. Hij dirigeerde de harmonie tussen 1983  en 1991. Daarna volgde Peter Liesenborghs uit St.- Truiden hem op tot 1997. Verder werd het dirigeerstokje overgenomen door Nico Kuypers die  de harmonie onder zijn hoede had tot 2002 en Robby Schoonbrood  die de leiding in handen had tot 4 januari 2004. Tot 27 november van  datzelfde jaar werd de harmonie geleid door Jack Knapen. Zijn  periode was echter van korte duur want in 2005 nam Ron Arets de  fakkel over tot 22 december 2006. Onze huidige dirigent is de dynamische Chris Opsteyn. De heer Theo van de Boel, momenteel onze ere-voorzitter, nam het  voorzitterschap waar van 1970 tot 1994 en werd opgevolgd door  Karel Dolezal.  In maart 2006 nam Jean Geelen op zijn beurt dan weer het  voorzitterschap over van Karel.
De geschiedenis van onze harmonie. Archief